Aad Schel is geboren in Den Haag 1944. Als kind reeds tekende en schilderde hij veel, met name om op deze manier duidelijk te maken wat hij moeilijk vond om onder woorden te brengen. Het lag voor de hand dat hij de Kunstacademie zou gaan volgen, maar omstandigheden dwongen hem een andere keuze te maken. HIj werd leraar science, d.w.z. natuur/ en scheikunde voor het Middelbaar Onderwijs.

In deze periode tekende en schilderde hij nog steeds, weliswaar minder dan voorheen vanwege zijn drukke baan. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en hij behaalde alsnog een bevoegheid  voor tekenen en schilderen.

Nu hij gepensioneerd is schildert hij veel in zijn atelier aan huis.

Duidelijk zeer  introvert van aard ( Asperger! ) geeft het schilderen hem de gelegenheid zijn gevoelens en gedachten op deze manier te uiten. Ook geven zijn schilderijen zijn bijzondere  visie op de wereld in het algemeen weer. Hij werkt veelal met acryl , zijn onderwerpen zijn zeer divers en ook de gebruikte technieken wisselen. De weergave van zijn onderwerpen hangt tussen figuratief en abstract. Steeds weer opnieuw wordt hij geconfronteerd met "wat laat ik weg en wat geef ik weer". Hij schaakt als het ware met de kijker. Hiij geeft aan maar maakt niet af.

Het veelvuldig wisselen van onderwerp en techniek  behoedt hem voor de door hem gevreesde monotonie en daagt hem steeds weer opnieuw uit. Je kunt van hem dus geen series van.... verwachten. Natuurlijk diept hij een onderwerp vaak op verschillende manieren uit,  maar herhaling is hem vreemd.

Hij is zeker niet commercieel ingesteld, hij schildert wat en hoe hij wil en buigt niet voor de `handel`. Zijn werk heeft hoe dan ook toch al een eigen signatuur. die echter nog lang niet uitgekristalliseerd is. Schilderijen van hem hangen verspreid door Nederland  en zo hier en daar over de grens.

Lid van de  NABK